l04 Texte Protagoras

1

πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος,

Homo-mensura-Satz

2

τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν,

Ge.Pl.n. von τὰ ὄντα das Seiende

3

τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν.

 

 

Sextus Empiricus, 2. Jhdt.

 

 

 

 

4

περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι,

ἔχω hier: bin in der Lage, vermag

5

οὔθ' ὡς εἰσὶν οὔθ' ὡς οὐκ εἰσὶν

οὔθ' vor ὡς: Elision und Assimilation

6

οὔθ' ὁποῖοί τινες ἰδέαν·

erg. εἰσίν - ἰδέαν: adv.Akk. 'bezüglich ...'

7

πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι

erg. ἐστίν - εἰδέναι zu κωλύοντα

8

ἥ τ' ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου. 

βραχὺς ὢν: prädik. zu ὁ βίος

 

(Diog. Laert. 9,51 über Protagoras, 3. Jhdt.)

 

 

 

 

9

Ὁ Πρωταγόρας λέγει σχεδὸν κατὰ Πλάτωνα·

 

10

ἡ ἀλήθεια ἔχει οὕτως·

ἔχει: verhält sich, es verhält sich mit ...

11

μέτρον γὰρ ἕκαστος ἡμῶν ἐστι τῶν τε ὄντων καὶ μή.

 

12

μυρίον μέντοι διαφέρει ἕτερος ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ,

αὐτῷ τούτῳ: adv.Dat.: durch eben dies

13

ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα.

Dat. hier (wie oft) mit "für" übersetzen

14

καὶ οὐ λέγω, ὅτι σοφία καὶ σοφὸς ἀνὴρ οὐκ ἔστι,

 

15

ἀλλ' αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν,

 

16

ὅς τινα ἡμῶν,

ὅς, ἥ, ὅ Relativpron. der, die das

17

   ᾧ φαίνεταί τι καὶ ἔστι κακόν,

ᾧ Dat.Sg.m. des Relatipron.

18

μεταβάλλει εἴς τινα,

 

19

   ᾧ τὸ αὐτὸ χρῆμα φαίνεται καὶ ἔστι ἀγαθόν.

 

 

(nach Plat. Theait. 166d ff.)

 

 

 

 

20

Καὶ σχεδὸν κατὰ γραμματικόν τινα Βυζάντιον·

 

21

Διδάσκω τοὺς μαθητὰς

 

22

   τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον ψέγειν καὶ ἐπαινεῖν

 

23

   καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν.

ποιέω m. dopp.Akk: etw. zu etw. machen
ἥττω Akk.Sg.m. schlechter, schwächer
κρείττω Akk.Sg.m. besser, stärker

 

(nach Stephanos von Byzanz, 6. Jhdt.)

 

Originaltexte:
ἐγὼ γάρ φημι μὲν τὴν ἀλήθειαν ἔχειν, ὡς γέγραφα· μέτρον γὰρ ἕκαστον ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ μή, μυρίον μέντοι διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα. καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, ἀλλ' αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, ὃς ἄν τινι ἡμῶν, ᾧ φαίνεται καὶ ἔστι κακά, μεταβάλλων ποιήσῃ ἀγαθὰ φαίνεσθαί τε καὶ εἶναι. (Plat. Theait. 166d ff. )

Πρωταγόρας, ὃν Εὔδοξος ἱστορεῖ τὸν ἥσσω καὶ κρείσσω λόγον πεποιηκέναι καὶ τοὺς μαθητὰς δεδιδαχέναι τὸν αὐτὸν ψέγειν καὶ ἐπαινεῖν. (Stephanos v. Byzanz s.v. Ἄβδηρος) {Cap.325, Schirn.110}

         Das Indefinitpronomen (enklitisch)

irgendwer
ein/eine

irgendwas
etwas

 

einige

einiges

τις

    τι

Nom.

     τινές

τινά

τινός

Gen.

τινῶν

τινί

Dat.

τισί(ν)

τινά

    τι

Akk.

     τινάς

τινά